Šiandien norime Tavęs rimtai paklausti!

Ar visada pradėtus dalykus užbaigi iki galo? O gal pasiduodi pusiaukelėje? Ar kada pagalvojai, ką reiškia 100 % dėl Dievo? Ar tu pasiruošęs? Šių metų Jaunimo sąskrydyje norime kelti ypač svarbius klausimus apie PASIŠVENTIMĄ: Dievui, Kristaus mokymui, pašaukimui ar tarnystei.

Daugelis Izraelio tautos dvasinių mokytojų kėlė klausimą, ar Jėzus iš tiesų yra mesijas, ar jis pilnai laikosi Įstatymo ir nenukrypsta nuo jo. Rašto aiškintojai, sadukiejai, fariziejai siekė išmėginti Jėzų užduodami jam įvairius klausimus ir stebėdami jo daromus stebuklus. Bet Jėzus Kristus buvo 100 % pasišventęs Tėvo valiai ir <…> „žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.“ /Jono 13,1/. Dievas pasirūpino Tavo ir mano išgelbėjimu šimtu procentų!

Kartą paklaustas apie viso Įstatymo esmę Jėzus atsakė:

– tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis <…> /Morkaus 12,30/

Laukiame Tavęs priešpaskutinį vasaros savaitgalį atvykstant į Jaunimo sąskrydį! Kviečiame kartu šlovinti, melstis, klausytis motyvuojančių liudijimų ir mokymų, ilsėtis ir, žinoma, sužinoti, ką reiškia tas „Šimtas PROCENTŲ“!