Konferencija jaunimui tapo pirmasis renginys, kurį organizuoti ėmėsi nedidelė grupelė aktyvių LR ETKS jaunimo tarnavimo dalyvių. Bažnyčių pastoriai ir jaunimo vadovai matė, kad jaunų žmonių gyvenime trūko tikro artumo su Dievu. Taip gimė jaunimo konferencijos pavadinimas ARTUMAS SU DIEVU, o renginys tapo kasmetiniu.

ARTUMAS SU DIEVU – vienos dienos konferencija, kurios programa intensyvi ir įvairi. Ypatingas dėmesys skiriamas įkvepiančiam mokymui per asmeninį liudijimą ir gilinimąsi į Šventąjį Raštą, šlovinimui ir maldai už poreikius. Kartais organizuojamos teminės diskusijos, klausimų ir atsakymų laikas. Taip pat konferencijos metu siekiama, kad jauni žmonės turėtų puikų tarpusavio bendravimo laiką ir didintų draugų ratą.

LT YOUTH jaunimo konferencija ARTUMAS SU DIEVU šiemet vyks jau 9 kartą! 

Pernai prisitaikę prie visuotinės situacijos, susibūrėme nuotoliniu būdu. Šiemet, kai jau manėme galintys atsikvėpti nuo pandemijos apribojimų, užklupo geopolitinė neganda. Visi šie įvykiai privertė permąstyti – kas iš tiesų SVARBIAUSIA, ir padėjo pamatyti, kur ir kiek giliai esame „įsišakniję“. Kiekvienas jaunas krikščionis turi įvardyti savo prioritetus. Ar šventumas ir Dievo baimė šiandien svarbu? Koks turi būti tavo gyvenimas, kad jis būtų prasmingas ir vaisingas? Kokia širdis artima Dievui?

Dovydas, kuris buvo vadinamas karaliumi pagal Dievo širdį, yra pasakęs: „Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią“ (Psalmė 51,12). Nusižeminęs Viešpaties akivaizdoje, jis ieškojo tai, kas svarbiausia, kad niekas jo neatskirtų nuo Gyvojo Dievo.

Apaštalas ragino pirmos žydų krikščionių bendruomenės žmones stebėti savo asmeninius GYVENIMUS, nes tai daro įtaką aplinkinių gyvenimams: „Siekite santaikos su visais, siekite ŠVENTUMO, be kurio niekas neregės Viešpaties. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti žalinga ŠAKNIS neišleistų daigų ir daugelis ja nesusiterštų“ (Hebrajams 12,14-15).

Pabūkime kartu ir atnaujinkime pažinimą apie tai, kas svarbiausia. Laukiame tavęs!

Po renginio.

9:00 REGISTRACIJA
I SESIJA
10:00 ATIDARYMAS
10:15 ŠLOVINIMAS
10:45 PAMOKSLAS (Anatolij Pavlovič ,,Šaknys Dieve”)
11:30 PERTRAUKA
II SESIJA
12:00 ŠLOVINIMAS
12:15 PAMOKSLAS (Vytautas Uncevičius ,,Gyvenimas su Dievu”)
13:00 PIETŲ PERTRAUKA
III SESIJA
14:00 ŠLOVINIMAS
14:15 PAMOKSLAS (Danielius Bochonov ,,Šventumas”)
15:15 REFLEKSIJA
16:00 PERTRAUKA
IV SESIJA
16:30 LIUDIJIMAS (Fausta Palionytė)
17:00 LIUDIJIMAS (Egidijus Šnaras)
17:30 ŠLOVINIMAS IR MALDA
18:00 UŽDARYMAS