Vienas svarbiausių LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos (LR ETKS) prioritetų tarnavimo – bažnyčių
jaunimas. Jaunimui jau nuo 1994 m. buvo organizuojamos vasaros stovyklos, konferencijos ir kt. renginiai,
kurį laiką buvo koordinuojamas jaunimo tarnavimas „ŠUOLIS“. Daugiau informacijos apie Sąjungą galite rasti
internetiniame puslapyje https://www.pentecost.lt/.

Dabartinio Sąjungos (LR ETKS) bendruomenių jaunimo tarnavimo pradžia 2012-2013 m., kai tuo metu
laikinasis LR ETKS jaunimo tarnavimo koordinatorius pastorius Anatolij Pavlovič ėmėsi kviesti jaunimo
tarnavimo vadovus, pastorius ir bažnyčių jaunimo atstovus į reguliarius maldos ir bendravimo susitikimus.
Šių susitikimų tikslai buvo:
● Skatinti bendravimą ir vienybę tarp įvairių Sąjungos bendruomenių jaunimo
● Kartu melstis už bažnyčių jaunimą Lietuvoje
● Bendrai ieškoti kelių, kaip patarnauti bendruomenių jaunimui (stovyklos, konferencijos ir kt.)
Šių bendravimų metu kilo idėjos organizuoti LR ETKS bendrus jaunimo renginius, kuriuose jaunimas būtų
drąsinamas asmeniškai sekti Kristumi, augti Dievo pažinime ir vienybėje su kitais tikinčiais jaunuoliais.
Pirmoji konferencija jaunimui ARTUMAS SU DIEVU įvyko jau 2013 m. pavasarį, o tais pačiais metais
vasaros pabaigoje buvo suorganizuota pirmoji tokio pobūdžio šlovinimo stovykla DOVYDO PALAPINĖ.
Renginiai tapo kasmetiniai.

LR ETKS jaunimo tarnavimas ilgainiui sukūrė savo erdvę socialiniuose tinkluose (Facebook grupę, vėliau
Facebook puslapį ir kt.), internetinį tinklapį. Taip pat ėmė burtis Jaunimo tarnavimo renginių organizacinės
komandos, formuotis administracija.

2018 m. ruduo – LR ETKS jaunimo tarnavimo atsinaujinimo metas. Troškimas kuo geriau atsakyti į jaunimo
dvasinio ugdymo poreikius paskatino ieškoti sprendimų sukoordinuoti bei praplėsti tarnystės veiklą.

Šiuo pagrindu LR ETKS jaunimo tarnavimui suteiktas naujas pavadinimas – LT YOUTH. Vienybei skatinti
Sąjungos bendruomenių jaunimo tarnavimams pasiūlytas atitinkamas pavadinimas su pabaiga „YOUTH“.

Nuo 2019 m. pradėta organizuoti daugiau renginių, skirtų jaunimui. Siekiant didesnio visų Sąjungos bažnyčių
jaunimo tarnautojų integralumo LT YOUTH misijoje, buvo nutarta maldos ir bendravimo susitikimus
organizuoti kas ketvirtį metuose, juos nukreipti į jaunimo tarnavimų lyderių ir jų pagalbininkų ugdymą, bendrų
jaunimo organizacinių veiklų aptarimą, pristatymą.

Svarbiu uždaviniu tapo suformuoti vieningą organizacinę Jaunimo tarnavimo komandą glaudesniam
bendradarbiavimui ir renginių organizavimui. Komandai vadovauja LR ETKS jaunimo tarnavimo
koordinatorius pastorius Leonid Daniliuk, kasmet komandos narius iš skirtingų LR ETKS bažnyčių renka
ir/ar patvirtina jaunimo lyderiai ir atstovai.